Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Ochrona zabytków Zobacz
Planowanie przestrzenne i regionalne Zobacz
Projektowanie architektoniczne Zobacz
Projektowanie urbanistyczne Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/