Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo Zobacz
Ekonomika procesu inwestycyjnego Zobacz
Etyka zawodu architekta Zobacz
Fizyka budowli Zobacz
Geometria wykreślna Zobacz
Historia architektury i urbanistyki Zobacz
Instalacja budowlana Zobacz
Konstrukcja budowlana Zobacz
Matematyka Zobacz
Mechanika budowli Zobacz
Organizacja procesu inwestycyjnego Zobacz
Podstawy projektowania architektonicznego Zobacz
Podstawy projektowania urbanistycznego Zobacz
Prawo budowlane Zobacz
Sztuki plastyczne i techniki warsztatowe Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/